• #bemorehuman #bmhua2018
 • Генеральні медіа партнери
 • Генеральні медіа партнери

Регламент

1. Дата, час, місце проведення

Дата: 24 червня 2018 р.

Час: 09:00 – 16:00

Місце: м Київ, ВДНГ

Місце старту і фінішу: ВДНГ

2. Цілі змагань

«Be more human 2018» (Бі мо хьюман 2018) (далі – Змагання) проводиться з метою популяризації та пропаганди здорового способу життя, а також:

 • популяризації фітнесу та масового спорту;
 • інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення України.
3. Організатори, патронат, спонсори

Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна».

Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням вузькопрофільних фахівців із різних видів спорту.

До складу Оргкомітету входять:

 • Директор Змагання Черніцький Д. Л.;
 • Керівник проекту Третьяков І. О.;
 • Головний суддя Шевченко О. П.

Оргкомітет затверджує Регламент проведення Змагання, а також вносить доповнення та зміни в Регламент.

Оргкомітет відповідає за:

 • Інформаційне забезпечення учасників;
 • Залучення коштів для фінансування власне Змагання;
 • Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
 • Надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання;
 • Забезпечення суддівства;
 • Оренду спортивних споруд, приміщень та техінвентарю для проведення Змагання;
 • Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення Змагання;
 • Контроль за підготовкою та проведенням Змагання, розглядом офіційних протестів і вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у змаганні покладається на Мандатну комісіїю.

До складу Мандатної комісії входять:

 • Представник Оргкомітету;
 • Головний суддя Змагання;

Очолює Мандатну комісію Директор Змагання – Черніцький Д.Л.

Допускаються запрошені до комісії професійні спортсмени та фахівці.

4. Базові правила проведення Змагання
 • Кожне завдання Змагання виконується всіма членами команд.
 • За 30 хвилин до обраного інтервалу старту склад Команди вважається фіксованим і не підлягає зміні.
 • Після проведення Змагання та протягом 1 (одного) місяця після оголошення результатів Організатор залишає за собою право на перевірку персональних даних учасників команд на предмет фактичної відповідності зареєстрованого складу команди тому складу, який взяв участь у Змаганні. У разі виявленні невідповідності зареєстрованого складу команди тому, що фактично взяв участь у Змаганні, Організатор має право анулювати результат команди.
 • Команда може брати участь в Змаганні тільки тим складом, який був зареєстрований та підтверджений нею на місці проведення Змагання. У разі порушення цієї вимоги Команда знімається зі Змагання, результат даної команди не враховується.
 • В процесі Змагання заміна складу Команди на трасі заборонена.
 • Один із учасників Команди повинен бути призначений її Капітаном. Капітан несе відповідальність за готовність команди до участі в Змаганні.
 • Команди зобов’язані перебувати в передстартовій Зоні не пізніше, ніж за 15 хвилин до часу їх забігу, позначеного для кожної команди при реєстрації.
 • Якщо Команда не перебуває у передстартовій Зоні до моменту часу її забігу, ця Команда знімається з даного забігу, результат даної команди не враховується.
 • Номерний знак, який кожен учасник команди отримує при реєстрації, повинен розміщуватися виключно на грудях учасника.
 • Кожна Команда, яка бере участь в Змаганні, під час реєстрації отримує канат із закріпленим на ньому чіпом. Кожен учасник Команди повинен триматися за канат під час участі у Змаганні. Учасники Команди не повинні випускати канат з рук під час проходження траси за винятком часу проходження випробувань.
 • На кожній перешкоді Команда за допомогою закріпленого на канаті чіпа повинна відмітитись у судді. Відмітитись потрібно перед проходженням перешкоди і після проходження перешкоди.
 • Якщо Команда змушена чекати своєї черги для проведення перевірки, суддя фіксує час очікування Команди в черзі.
 • На кожному випробуванні Команда повинна отримати відмітку на канат.
 • На фініші Команда зобов’язана здати чіп судді.
 • Команди проходять трасу відповідно до маршруту. Якщо Команда не проходить одне з випробувань, результат команди не враховується в загальному заліку.
 • На фініші Команда повинна продемонструвати судді канат з усіма відмітками, кількість яких відповідає кількості випробувань.
 • Кожен учасник Команди зобов’язаний демонструвати спортивну поведінку.
 • Неспортивна поведінка, така як суперечки, глузування, образи чи фізичне насильство по відношенню до представників оргкомітету Змагання, інших учасників, глядачів і спонсорів Змагання, порушення регламенту і правил Змагання на розсуд Оргкомітету може каратися дискваліфікацією Команди зі Змагання або штрафом у розмірі 20 секунд додаткового часу, доданого до часу проходження траси Командою.
 • Оргкомітет залишає за собою право при ймовірності шкоди здоров’ю одного з учасників Команди беззастережно відсторонити цього Учасника від участі у Змаганні.
 • За рішенням Оргкомітету Команда може бути відсторонена від  змагань без пояснення причин.
 • Учасники допускаються до участі тільки при наявності у них спортивної форми, що не завдає шкоди іншим учасникам, і спортивного взуття.
 • Під час Змагання дозволяється використання еластичних бинтів, напульсників, рукавичок, тейпів, компресійного одягу, шапок, захисту паху і рук.

4.1 Базові правила:

 • Організатор Змагання залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час проведення) через форс-мажорні обставини;
 • Правила та загальні умови – офіційний документ, який діє на правах договору між організатором і учасником Змагання;
 • Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на електронну пошту організатора Змагання: [email protected]

4.2 Здоров’я.

 • Кожен учасник Змагання добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після його закінчення;
 • Кожен учасник Змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію Змагання;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник Змагання зазнав під час проведення Змагання;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника Змагання після проведення Змагання;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження особистих речей), які учасник Змагання поніс під час проведення Змагання;
 • Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу шкоду, завдану під час Змагання учасниками або глядачами Змагання.
5. Витрати по організації та проведенню змагань

Змагання проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових внесків самих учасників.

Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають учасників, або самі учасники, а організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну вартість для проживання. Детальну інформацію можна отримати електронною поштою за адресою: [email protected]

6. Програма забігу

24 червня:

07:00 – 13.20  – реєстрація учасників (отримання стартових пакетів для команд, які зареєструвалися, та реєстрація нових команд за наявністю вільних слотів)

08:00 – 13:30 – Проходження інструктажу;

09:00 – 14.00 – Загальний  старт; (Увага! Одночасно стартуватимуть 2 команди, кожна наступна команда стартує через 3 хвилини)

Графік стартів

номер забігу час старту Стартові номери команд
1 9:10 1 2
2 9:13 3 4
3 9:16 5 6
4 9:19 7 8
5 9:22 9 10
6 9:25 11 12
7 9:28 13 14
8 9:31 15 16
9 9:34 17 18
10 9:37 19 20
11 9:40 21 22
12 9:43 23 24
13 9:46 25 26
14 9:49 27 28
15 9:52 29 30
16 9:55 31 32
17 9:58 33 34
18 10:01 35 36
19 10:04 37 38
20 10:07 39 40
21 10:22 41 42
22 10:25 43 44
23 10:28 45 46
24 10:31 47 48
25 10:34 49 50
26 10:37 51 52
27 10:40 53 54
28 10:43 55 56
29 10:46 57 58
30 10:49 59 60
31 10:52 61 62
32 10:55 63 64
33 10:58 65 66
34 11:01 67 68
35 11:04 69 70
36 11:07 71 72
37 11:10 73 74
38 11:13 75 76
39 11:16 77 78
40 11:19 79 80
41 11:34 81 82
42 11:37 83 84
43 11:40 85 86
44 11:43 87 88
45 11:46 89 90
46 11:49 91 92
47 11:52 93 94
48 11:55 95 96
49 11:58 97 98
50 12:01 99 100
51 12:04 101 102
52 12:07 103 104
53 12:10 105 106
54 12:13 107 108
55 12:16 109 110
56 12:19 111 112
57 12:22 113 114
58 12:25 115 116
59 12:28 117 118
60 12:43 119 120
61 12:46 121 122
62 12:49 123 124
63 12:52 125 126
64 12:55 127 128
65 12:58 129 130
66 13:01 131 132
67 13:04 133 134
68 13:07 135 136
69 13:10 137 138
70 13:13 139 140
71 13:16 141 142
72 13:19 143 144
73 13:22 145 146
74 13:25 147 148
75 13:28 149 150
76 13:31 151 152
77 13:34 153 154
78 13:37 155 156
79 13:40 157 158
80 13:43 159 160
81 13:58 161 162
82 14:01 163 164
83 14:04 165 166
84 14:07 167 168
85 14:10 169 170
86 14:13 171 172
87 14:16 173 174
88 14:19 175 176
89 14:22 177 178
90 14:25 179 180
15:00 – Закриття  «Містечка Змагання»

27 червня 2018 відбудеться нагородження команд переможців серед наступних категорій за адресою:

ЦУМ, 4-й поверх, магазин Reebok. Час уточнюється:

 •       Команд переможців з 1 по 3 місце

Програма Змагання включає подолання не менше 10 випробувань/перешкод.

На кожному з випробувань/перешкод Команди повинні виконати певні завдання.

Завдання можуть включати деякі з вправ:

 • Стрибки;
 • Біг;
 • Підйом вантажу;
 • Бьорпі;
 • Перенесення вантажу;
 • А також інші вправи з переміщення власного тіла або зовнішніх об’єктів на розсуд Оргкомітету.

Кожне випробування являє собою унікальну комплексну рухову задачу, що складається з різних рухів, які представляють собою локомоторні дії та дії з переміщуванням.

Комплекси вправ для учасників різної статі не розрізняються за ступенем технічної складності, але відрізняються за вагою.

Кількість вправ на одному випробуванні може становити до 100. Їх необхідно виконувати відповідно до завдання.

Випробування, що входять в програму Змагання, будуть анонсовані учасникам в день Змагання.

Формат подолання випробувань включає такі складові частини:

         Певні рухи:

 •  стартова і кінцева точки рухів;
 • обмеження в техніці виконання і/або використовуване обладнання в разі їх наявності;
 •  обмеження по кількості команд, які знаходяться на випробуванні..

         Певна кількість повторень.

         Певне обладнання.

         Певна вага.

         Певний формат подолання перешкоди учасниками команди.

         Певна послідовність подолання завдань.

7. Умови допуску до змагань

До участі допускаються особи, які досягли 18 років.

Змагання проводиться в командному заліку.

Допускаються наступні склади команд: 2 жінки і 4 чоловіка, 3 жінки і 3 чоловіка, 4 жінки і 2 чоловіка.

Не допускаються до Змагання учасники в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності документів, що надаються до Мандатної комісії при отриманні стартового пакета учасника:

 •  Роздрукований та підписаний стартовий лист (стартовий лист доступний в особистому кабінеті або у поштовій скриньці після успішної оплати)
 •  Документ, що посвідчує особу (паспорт) та підтверджує вік учасника (обов’язково для усіх учасників);

Увага!

 •  У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет учасника не видаються;

Загальний ліміт Команд-учасниць – 180 команд.

8. Маршрути і траса

Траса Змагання прокладена по м. Києву, ВДНГ.

Покриття траси: 50 % ґрунт, 50% – асфальт;

Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці, але в різні арки.

Маршрут траси стане відомий Командам-учасницям в день Змагання.

9. Реєстрація на змагання

Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання.

Реєстрація можлива в режимі on-line на офіційному сайті організатора Змаганнь: https://bemorehuman.org.ua

Електрона реєстрація учасників відкрита з (12) квітня 2018 року по (23) червня 2018 року включно (при наявності вільних місць).

Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту учасників.

Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.

Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню ні за яких обставин, наприклад: якщо учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також, якщо учасник дискваліфікований або Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.

Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.

Оплачена реєстрація не може бути відмінена та/або змінена на іншу особу, і стартовий внесок не повертається.

Для участі у Змаганні кожен учасник зобов’язаний пройти реєстрацію на місці проведення Змагання, особисто пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт), отримати номерний знак Команди, погодитися з усіма Правилами, включаючи зобов’язання підписати відмову від претензій, і ознайомитися з регламентом Змагання.

Реєстрація команди на місці повинна бути здійснена не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку обраного інтервалу Змагання команди. У разі порушення цієї вимоги Організатор залишає за собою право змінити час забігу команди або скасувати реєстрацію команди на Змагання.

Команда може змінювати склад учасників до початку Змагання  в разі, якщо будь-який учасник з основного складу не здатний брати участь в Змаганнях з тих чи інших причин. Допускається не більше двох замін в одній команді. Заміна складу здійснюється в день проведення Змагання в місці проведення Змагання під час реєстрації команди на місці, з урахуванням дотримання пунктів Регламенту щодо Умов допуску до Змагання. Стартовий внесок учасника, який зареєстрований, але не може взяти участь у Змаганні, в цьому випадку перекладається в рахунок стартового внеску нового учасника за письмовим зверненням зареєстрованого учасника, узгодженням з капітаном Команди та за умови підтверджуючих документів про оплату. Допускається не більше двох замін в одній команді.

10. Стартовий внесок

Вартість стартового внеску Команди (6 осіб) становить: 3600 грн. до 31 травня 2018 р. включно;

Вартість стартового внеску Команди (6 осіб) становить: 3900 грн  з 1 червня 2018 р. до  23 червня 2018 р. включно;

У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.

Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті організатора  runukraine.org.

11. Повернення стартового внеску

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок стартового внеску, не проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається  учасником при реєстрації на Змагання.

12. Особисті дані

Кожен учасник Змагання згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з його участю без узгодження з ним для реклами Змагання без будь-якої компенсації з боку Організатора Змагання.

Всі фото- та відеоматеріали Змагання, доступні організатору Змагання, можуть бути використані Організатором Змагання як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Змагання і випадки порушення правил Змагання.

13. Стартові пакети, отримання стартових пакетів

Видача стартових пакетів відбудеться 24 червня 2018  р. у Спортивному містечку на ВДНГ з 8:00.

В «стартовий пакет» Команди-учасниці включені:

 • стартовий номер учасника – 6 шт;
 • медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції всіма членами Команди) – 6 шт.
 • електронний чіп для реєстрації результату (один чіп на команду), у тимчасове користування
 • рюкзак поліетиленовий – 6 шт.
 • канат, у тимчасове користування
 • використання роздягальні і камери схову
 • карта маршруту – 1 шт.
 • офіційний браслет Змагання – 6 шт.

Учасник повинен отримати замовлений товар в день видачі стартового пакету. У день видачі стартового пакету право власності на товар переходить до учасника, незалежно від того, з’явився він чи ні. Якщо він не з’явився, організатори беруть на себе збереження товару протягом одного календарного місяця з дня Змагання. Протягом календарного місяця від дня проведення Змагання учасник може або отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку товару поштою за свій рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня Змагання з організаторів знімається будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати його в будь-який момент.

Учасники Змагання отримують стартові пакети особисто за умови пред’явлення стартового листа та документа, що посвідчує особу (паспорта).

Учасник Змагання, який не мав можливості взяти участь у Змаганні, може отримати стартовий пакет протягом календарного місяця після проведення Змагання в офісі Організатора Змагання, повідомивши йому на електронну пошту: [email protected], або залишити прохання надіслати стартовий пакет на вказану ним адресу.

Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок учасника. За можливості Організатор залучає партнерів для надання безкоштовної доставки.

14. Результати та їх облік

Змагання обслуговується:

 • Електронною системою хронометражу;

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чіпів.

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату Команди у таких випадках:

 • Стартовий номер порваний, зім’ятий і т.і.;
 • Чіп було втрачено, пошкоджено або закріплено не на канаті;
 • Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім’ятий і т.і.;
 • Стартовий номер втрачено.

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був виданий. Чіп повинен бути закріплений на канаті. Суворо заборонено знімати, пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.) або закріплювати на будь-які частини тіла.

Організатор Змагання повинен розмістити на сайті попередній протокол Змагання не пізніше наступного дня після проведення Змагання. Результат команди дорівнює часу проходження траси від старту до фінішу за мінусом часу «очікування», якщо таке мало місце та зафіксовано суддями. Команда з мінімальним результатом часу проходження всієї дистанції Змагання від старту до фінішу стає першою, далі йде команда з наступним результатом, і т.д. Якщо декілька Команд показали однаковий результат, їм присуджується загальне місце у фінальній таблиці результатів.

Учасники Змагання можуть оскаржити попередні результати протягом 5 календарних днів після публікації попередніх результатів Змагання на електронну пошту Організатора Змагання: [email protected]

По закінченню цього терміну попередні результати Змагання (зі змінами, якщо потрібно) вважаються остаточними.

15. Суддівство

Судді відповідальні за відстеження, контроль подолання випробувань і підтвердження результату Учасників.

Головний суддя Змагання відповідальний за вирішення спірних ситуацій.

Кожен із Суддів зобов’язаний пройти всі встановлені Оргкомітетом інструктажі. Суддя, який був відсутній на інструктажі, не допускається до суддівства.

Порушення хоча б одним Учасником вимог, встановлених Суддями по виконанню завдання, веде до незаліку всієї Команди.

Капітан команди є єдиним відповідальним за уточнення всіх питань щодо вимог перед виконанням завдання.

У разі відмови від виконання інструкцій Судді, лайки або спроби принизити Суддю або персонал, Організатор залишає за собою право застосувати штраф у розмірі 20 секунд додаткового часу, доданого до часу проходження траси Командою, або дискваліфікувати учасника Змагання.

Судді Змагання і члени Оргкомітету мають право зупинити виконання Учасником завдання в будь-який момент Змагання, якщо припускають, що Учасник знаходиться під загрозою нанесення серйозної травми собі і/або оточуючим.

Після перетину Командою стартової зони, глядачам заборонено передавати їй будь-які предмети.

16. Ліміт часу

Ліміт часу на подолання дистанції з перешкодами відсутній.

17. Додатковий залік серед спортивних клубів

В рамках Змагання “Be more human 2018” (Бі мо хьюман 2018) буде організовано окремий залік серед Команд, які представляють спортивні клуби.

Залік відбувається за такими двома категоріями:

 • Залік серед спортивних клубів
 • Залік серед бігових клубів

Для участі в заліку спортивних клубів Капітану команди необхідно в особистому кабінеті відзначити свій клуб і підтвердити участь протягом періоду реєстрації на Змагання..

Всі учасники Команди, яка претендує на участь в заліку серед спортивних клубів від імені свого клубу, повинні мати членську карту (або інший аналог) в даному клубі і пред’явити її або підтвердити факт працевлаштування в якості співробітника клубу. Підтверджуючі документи повинні бути надані на вимогу організаторів протягом 7 календарних днів з моменту отримання запиту. У разі ненадання документів в термін Команда виключається з заліку.

Команди, що беруть участь в додатковому заліку спортивних клубів, залишаються так само і в загальному заліку.

Три команди в кожній з двох категорій Заліку, що показали найкращі результати, нагороджуються призами від спонсора.

Команди, які показали мінімальні результати Змагання, не можуть претендувати на призи в заліку серед спортивних клубів та автоматично виключаються з заліку за результатами Змагання.

18. Нагородження переможців

Призова сітка визначається Організатором на розсуд Організатора.

Нагородження учасника може бути відкладено за умови, що учасник не з’явився на церемонію нагородження. У цьому випадку приз відправляється поштою за рахунок Організатора на адресу, вказану учасником при реєстрації.

Оргкомітет Змагання не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо учасником була вказана некоректна адреса.

Нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед Команд переможців в абсолютній першості.

Призова сітка (сертифікат на продукцію  ТМ Reebok):

Місце Сертифікат на суму, грн
1 30 000
2 24 000
3 18 000
 • Залік серед спортивних клубів

Нагородження проводиться за 1 місце серед команд в абсолютній першості.

Переможці отримують кубок серед спортивних клубів та сертифікат на продукцію ТМ Reebok на суму 25 000 грн.

 • Залік серед бігових клубів

Нагородження проводиться за 1 місце серед команд в абсолютній першості.

Переможці отримують кубок серед бігових клубів та сертифікат на продукцію ТМ Reebok на суму 25 000 грн.

19. Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій

Капітан команди має право подати протест або претензію не пізніше 3-ох годин з моменту старту відповідної команди, які розглядаються суддівською колегією, до складу якої входять: головний суддя, старший суддя стартово-фінішної зони.

До протестів і претензій можуть належати:

 •  Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
 •  Протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник пробіг дистанцію;
 •  Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку.

Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості (сюди відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).

Під час подачі претензії необхідно вказати наступні дані:

 • Прізвище та ім’я (анонімні претензії не розглядаються);
 • Суть претензії (у чому полягає претензія);
 • Матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).

Дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.

Претензії приймаються лише від учасників Змагання або від третіх осіб, які є офіційними представниками учасників.

Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі:

 • Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в абсолютній першості, приймаються суддівською колегією в письмовій формі з моменту оголошення переможців та до офіційної церемонії нагородження.
 • Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянуто суддівською колегією тільки при виявленні фактів порушення переможцем діючих правил, якщо виявлення порушень було неможливо до церемонії нагородження.
 • Рішення про перегляд призових місць приймається Директором Змагання.
 • З інших питань учасник має право подати протест або претензію протягом 3 календарних днів з моменту закінчення Змагання.
 • Протест або претензія повинні бути спрямовані в письмовій формі на адресу електронної пошти [email protected]

Учасники Змагання не мають право подавати протест на результати, якість та кількість виконання вправ іншої команди.

Наявність фото, відео матеріалів не може стати приводом для зміни рішення Головного судді. Організатори можуть попросити надати такі матеріали, але не гарантують, що їх буде враховано при винесенні рішення.

20. Дискваліфікація

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:

 • Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
 • Учасник скоротив дистанцію;
 • Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
 • Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, автозасіб для пересування та ін.);
 • Учасник почав забіг до офіційного старту;
 • Учасник почав забіг після закриття зони старту;
 • Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
 • Учасник почав забіг не з зони старту;
 • Учасник біг без офіційного номера Змагання;
 • Учасник проявив неспортивну поведінку.
21. Посвідчення про відрядження

Відмітка про відрядження буде виставлятися представником громадської організації «Бігова Україна» на посвідченнях про відрядження лише під час отримання пакету учасника в день Змагання.

22. Інформаційні джерела

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті http:/bemorehuman.org.ua

За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання відповідальності не несе.